Уни Транс ЕООД - Услуги

Уни Транс ЕООД

Разчитайки на дългогодишен опит в областта на международния транспорт, както и на вече установените бизнес контакти в България и чужбина, Уни Транс ЕООД предлага регулярни седмични превози по шосе на :

  • комплектни товари
  • групажни пратки
  • стоки по ADRUniTransУни Транс ЕООД

ТЕЛ:
++359.659.92603
ФАКС:
++359.659.92603
МОБИЛНИ ТЕЛ:
++359 889 698 790
++359 882 023 325
++359 896 351 848
++359 878 662 980
ЕMAIL:
uni_trans@abv.bg